Besiktning och konsulttjänsterBesiktning inför köp


Det är en stor affär att köpa egendom och viktigt att veta i vilket skick huset eller lägenheten är. En besiktning gör att du kan känna dig tryggare i affären och vet vad du kan förvänta dig av huset eller lägenheten. 


Besiktning efter köp


Orolig för skador?

Vill du kontrollera utförda arbeten?

Få en allmän kontroll för att upptäcka skador och brister i tid?


Vid en kontrollbesiktning görs en genomgång av fastigheten avseende tecken på eller risk för skador och tips på skadeförebyggande åtgärder och underhåll.


Arkitekthjälp


Planerar du renovering och vill att det ska bli bästa tänkbara resultat och smarta, snygga lösningar? Med hjälp från någon med erfarenhet av renovering kan du få värdefulla tips och idéer. På sidan med Inspirationsbilder kan du se foton från projekt jag varit involverad i.


 

För förfrågan, maila info@europabesiktning.se

Telnr. +46 (0)700 356202